“от Аз до Ти” – studio live

Videos

“от Аз до Ти” – studio live

  • Bass:
  • Radoslav Slavchev - Riverman

LYRICS:

Валим като сняг на парцали. Детски неща осъзнали. Обещали през смях на света, хиляди цветни сигнали. Бавно в студа засияли, тичаме пак. Истина заедно посяли, чакаме с теб ожадняли. Узряли в огледални следи, преживяваме гневни игри. Откривам в теб мига си безкраен. Рисуваме заедно пътя, по който мечтаем. Всеки ден сега, само вярата, че от „аз“ до „ти“ все така кънти. Всеки ден сега, тя единствена в небесна октава ни свързва и пресъздава.
  • Spotify
  • Youtube
  • Instagram
  • iTunes
  • Amazon